NRC / Spui25 Food for Thought Lecture

On Wednesday April 23 I will give the ‘Food for Thought’ lecture organised by Spui25 and NRC Handelsblad. The lecture is in Dutch and is titled “Van ‘Made in China’ naar ‘Created in China’ – Cultuur, Politiek en Kritiek in China”

Met de opkomst van China op het wereldtoneel neemt ook haar zelfvertrouwen toe. De Olympische Spelen van 2008 en de Wereldtentoonstelling van 2010 waren hiervan een uiting. Deze sluiten naadloos aan op het ‘soft power’ beleid van China. Het stimuleren van de creatieve industrie hoort eveneens in dit beleid: kunst en populaire cultuur worden ingezet om het beeld van China te verbeteren. Welke mogelijkheden zijn er dan nog voor kritiek, nu de overheid zich zo bemoeit met kunst en cultuur, en is kritiek eigenlijk wel zo belangrijk voor creativiteit? En welke ontwikkelingen spelen er momenteel op het culturele vlak in China?

Please see here for more details.